E-Staff (E-Staff Рекрутер) – қызметкерлерді іздеуге және іріктеуге арналған бағдарламалық өнім. Оның функционалдық мүмкіндіктері компаниялардың кадр қызметіне де, кадр агенттіктерінің жұмысына дабірдей икемделген. E-Staff рекрутингтің күрделі операцияларының үлкен көлемін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Функционалды мүмкіндіктерге мыналар кіреді:

1. Штаттық құрылымды сақтау (компаниялардың кадр қызметі үшін).

- Штаттық құрылымды кадрлар есебінің ішкі жүйесімен (1С, БОСС-Кадровик, SAP және т.б.) немесе WebSoft корпоративтік порталымен автоматты түрдесинхронизациялау мүмкіндігі.

 • Клиенттердің есебін (кадр агенттіктері үшін), сонымен бірге ерікті контрагенттердің (жеткізушілердің) есебін жүргізу.

- Клиенттермен өзара байланысты есепке алу (CRM).

 • Қызметкерлерді іріктеуге жұмсалатын шығындарды сараптау.
 • Вакансияларды және қызметкерлерді іріктеуге түскен өтінімдерді есепке алу.

- Корпоративтік портал арқылы басшының вакансияға өтінім беру мүмкіндігі.

 • Вакансиялар туралы хабарландыруларды Интернетке автоматты түрде жариялау:

- Интернеттегі жетекші сайттарға бір операциямен хабарландырулар орналастыру (тізімге шамаман30 сайт кіреді).

- Сайттардың әрқайсысында сақтау мерзімдерін қадағалау.

- Жариялау мерзімі аяқталған хабарландыруларды қайталап орналастыру.

- Сайттардан пікірлерді автоматты түрде жинау.

 • Интернеттен кандидаттарды іздеу.

- Бір сұранымның көмегімен бірнеше сайт бойынша іздеу жүргізу.

- Табылған резюмелерді компанияның ішкі базасына ауыстыру мүмкіндігі.

 • Қайталап табылған немесе олар бойынша жұмыс жүргізіліп жатқан (жүргізілген) кандидаттарды қадағалау.
 • Microsoft Word немесе Open Office почта жәшіктерінен және құжаттарынан кандидаттардың резюмелерін импорттау

- Резюмедегі негізгі ақпаратты автоматты түрде бөліп алу (аты-жөні, туған күні, мекенжайы, телефоны, e-mail, еңбекақы деңгейі);

- Импорттың қолмен істелетін және автоматты режимдері;

 • Web-браузер де ішіне салынған бастырманы пайдалана отырып бір рет қана басумен кандидаттардың резюмелерін импорттау

- Резюмедегі негізгі ақпаратты автоматты түрде бөліп алу

- Резюмені ыңғайлы формаға келтіру;

 • Кандидаттармен жұмыс жүргізу

- Әзірлемеге қабылдау.

- Интервью.

- Тапсырыс берушінің (бөлімше басшысының) мәртебесін қадағалау.

- Кандидаттың әрбір мәртебеде болу уақытын қадағалау.

 - Жұмысқа қабылдау немесе бас тарту.

- Сынақ мерзімінен өту.

- Microsoft Outlook күнтізбесімен біріктіру мүмкіндігі.

 • Қандай да бір уақытта сізбен байланыста болған кандидаттардың толық базасын жүргізу.
 • Корпоративтік портал арқылы іріктеудің белгілі бір сатысына жеткен кандидаттарды қарау үшін Тапсырыс берушіге (басшыға) арналған бапталатын қолжетімділік.

- Басшының кандидатты мақұлдауы/бас тартуы.

- Бағалаудың бапталатын нысандары бойынша басшының (бағалаушы адамдар тобының) кандидатқа баға беруі.

 • Сыртқы тестілеу жүйесі арқылы кандидаттарға тестілеу тағайындау мүмкіндігі.

- Кандидатқа тапсырылған тестілер жинағын автоматты түрде тағайындау.

- Тестілерден өту мәртебесін қадағалау.

- Тестілеуден өту нәтижелерін E-Staff-ке автоматты түрде жүктеу.

- Әрбір кандидат, вакансия және тапсырыс беруші бойынша толық жұмыс тарихын сақтау: 

- Интервью.

- телефон контактілері.

- Кандидаттың мәртебесін өзгерту.

- Ұсынымдарды және т.б. тексеру.

 • Бапталатын шаблондар бойынша резюмелерді және типтік хабарламаларды жіберу  .
 • Формалдыкритерийлер бойынша да, еркін түрдегі сөздер бойынша да базадан кез келген деректерді іздеу.
 • Желіде бірнеше пайдаланушының жұмыс істеу мүмкіндігі.

- Кіру құқықтарының шектелуі.

- Әрбір рекрутердің жұмысы туралы ақпарат алу.

 • Бүкіл компания бойынша да және әрбір рекрутер бойынша да статистика алу.

- Іріктеу процесінің тиімділігі бойынша талдау ("іріктеу тәсілі ").

- Вакансиялардың жабылу мерзімдері бойынша талдау.

- Кандидаттардың түсу көздерінің және вакансиялардың жабылу көздерінің тиімділігі бойынша талдау.

- Стандарттық есептерді баптау және жеке есептерді құру мүмкіндігі.

 • Базаны компанияда пайдаланылатын қосымша алаңдармен және анықтамалықтармен кеңейту.
 • Басқа бағдарламалық жүйелермен интеграциялау.

- Кадрлық есеп жүйелері (Босс-Кадровик, 1С, SAP және т.б.).

- Web Soft корпоративтік порталы.

- Қызметкерлерді тестілеу және бағалау жүйелері (WebTutor, TalentQ, OnTarget).

- SMS жіберуге арналған шлюздер.

- Naumen колл-орталығы.

E-Staff Windows НҚ басқаруымен жұмыс істейді, қазірдің өзінде шарт жасамай-ақ Microsoft Office Excel, Word, Outlook және Open Office өнімдеріменинтеграцияланған. 1С, SAP, Axapta, Web-Tutor, Босс-кадровик және т.б. бағдарламалық өнімдерменинтеграциялану мүмкіндігі бар. Өзінің жекефайлдық деректер базасы бар және жеке ДББЖ сатып алуға шығындану талап етілмейді.

Жүйенің стандарттық функционалын бағдарламаның ішіне салынған құралдарды пайдалана отырып толықтыруға және кеңейтуге болады.

Біздің қолымызда Сіздің компанияңызда E-Staff жүйесін орнатуға, баптауға, пысықтауға және енгізуге мүмкіндік бар. Сондай-ақ біз осы жүйенің орнатылып қойған шешімдеріне қолдау көрсете аламыз.

E-Staff жүйесі туралы нақтырақ e-staff.ru өндіруші компаниясының ресми сайтынаноқуға болады.